2021 Öykü Soruşturması – Fatma Nuran Avcı

 2021 Öykü Soruşturması – Fatma Nuran Avcı

2021 yılının öykü dökümünü çıkarmak için günümüz öykücülerine bazı sorular yönelttik. Yaptığımız bu soruşturmaya yanıt veren yazarlardan biri de Fatma Nuran Avcı oldu. Kendisine teşekkür ederiz.

– 2021 yılında yayımlanan öykü kitapları içerisinde en çok beğendiğiniz üç kitabı yazar mısınız?

Yok Yolcu”  “Kamil Erdem” özgün anlatım üslubuyla yine beni çok etkiledi. Yazar üçüncü öykü kitabında da işaret ettiklerini, anlatıcı zihnini sağanak halinde yazarken zengin benzetmeleriyle, kurduğu atmosferle okuru sanki ıslanmaktan koruyor. Öykülerin gündelik yaşamla, geçmişin sıkı sıkıya bağlanması, bağlantıların çoğu zaman nesnelerle sağlanıp eylemlerin ruhunun olması özellikle dikkatimi çekti. Karanlık yıllardan gelen karakterleri, o yılların siyasi ortamı, olayları okurun gözüne sokulmadan verilmesi açısından kıymetli buldum.

Uzak Değil” “Eylem Ata Güleç”in öyküleri doğunun sesiydi, diliydi, katı, sert gerçekliğiydi. Fısıltıyla çıkardığımız sakıncalı kelimeleri yüksek sesle ama feryat etmeden kullanıyor yazar. Olayları, kişileri ustaca seçip olay örgüsünü çok iyi sürdürüp şaşırtıcı sonuçlar çıkarıyor. Mızmız iç sıkıntılarını öykü sanmaktan vazgeçmek adına bence önemli bir kitap.

Ormandan Gece Gelen”  “Özgür Çırak”ın öykü kitabı öyküde uzunluk, kısalık gibi tartışmalara bence cevap niteliğindeydi. İyi bir metin ne sınır tanır, ne de tanımlara sıkışır. Yazar öykünün topluma dair her türlü eleştiriyi dile getirme gücünü kanıtlıyor. Geleneği kurban, devleti askerlik, insani ve hayvani duyguları geyik merkezinde anlatırken gerçeküstü sahnelerle çizdiği resimler akılda kalıcıydı.

– 2021 yılında öykü türü açısından dikkatinizi çeken önemli bir gelişme yaşandı mı?

Bereketli bir yıldı diyebilirim kısaca. Öykü yazanların, meraklıların sayısının artması mutluluk verici. Ancak nitelikli öyküye rastlamak zorlaştı. Bu da çok doğal bir sonuç. Yazarın toplumdan ayrı, özel bir konumu yok ki. O da her türlü sorunla boğuşuyor, ister istemez eserine yansıyor. Bir de kitap yayınında aceleci olanlarımız var. O da zamanımızın sabırsızlığına örnek. Daha iyi nasıl yazabilirim, diyenlerin de sayısı az.

– Düzenli olarak takip ettiğiniz öykü dergisi ya da çevrim içi dergi var mı? İsimlerini yazar mısınız?

Matbu dergi olarak Lacivert, Edebiyat Nöbeti, Notos, Yeni e dergileri, çevrim içi ise Ebediyat Burada, Yük Edebiyat, Yazı-Yorum takip etmeye çalıştıklarım arasında.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın